Yüzme Havuzu - Berke Havuz | Sauna - Havuz Yapımı Havuz Bakımı Sauna Buhar Odası İmalatı

Dursun TOSYOĞLU | Havuz Ustası
+90 535 718 55 16
İçeriğe git

Ana menü:

Yüzme Havuzu

Hizmetlerimiz > Havuz Yapımı

Yüzme Havuzu Yapımı

YÜZME HAVUZU

1. YÜZME HAVUZLARININ BULUNDUĞU YERE GÖRE TANIMLARI:
 • Açık yüzme havuzları
 • Kapalı yüzme havuzları
2. YÜZME HAVUZLARININ KULLANMA AMACINA GÖRE ADLANDIRILMASI:
2.1.Yüksek teknik özellikli yüzme havuzları:
 • Olimpik yüzme havuzları            (Uzunluğu 50 metre olan yarışma havuzları)
 • Yarı olimpik yüzme havuzları     (Uzunluğu 25 metre olan çalışma havuzları)
 • Beş yıldızlı otel yüzme havuzları (Büyüklükleri sınırlı değildir)
2.2. Yüzücü sayısı çok olan büyük toplu kullanım yüzme havuzları :
 • Halka açık semt yüzme havuzları,
 • Tatil köyü yüzme havuzları,
 • Site/Büyük apartman yüzme havuzları,
 • 3 ve 4 yıldızlı otel yüzme havuzları,
2.3. Yüzücü sayısı az olan genel kullanma amaçlı yüzme havuzları:
 • Küçük otel yüzme havuzları,
 • Ortaklaşa kullanılan küçük site/apartman yüzme havuzları,
2.4. Evlere özel yüzme havuzu,
2.5. Çocuk yüzme havuzu,
2.6. Tedavi amacı ile kullanılan sıcak masaj (SPA) ve terapi havuzu,
2.7. Soğuk su bulunduran şok havuzu,
2.8. Ayak yıkama havuzu,
2.9. Değişik amaçlı çeşitli yüzme havuzları:

 • Derin havuz,
 • Sığ havuz,
 • Kule atlama havuzu,
 • Dalga havuzu,
 • Atraksiyon havuzu,
 • Kaydırak havuzu,
 • Tabanı hareketli havuz,


Skimmer Sistem Örnek Tesisat ProjesiTaşmalı Sistem Örnek Tesisat ProjesiHAVUZ TİPLERİ    
TSE tarafından tanımlanmış olan havuz tipleri :
 • YÜZÜCÜ HAVUZLARI : 1,35 metreden daha derin ve genel yüzme amacı ile kullanılan havuzlara denir.
 • YÜZÜCÜ OLMAYANLAR İÇİN HAVUZLAR : 0,60 metre ile 1,35 metre arasında derinliğe sahip olan, yüzme bilmeyen yetişkinlerin kullanımı için tasarlanmış havuzlara denir.
 • ÇOCUK HAVUZLARI : en fazla 0,50 metre derinliğe sahip olan, yüzme bilen yetişkinlerin gözetiminde olmak kaydı ile çocukların kullanımı için tasarlanmış havuzlara denir.
 • ATLAMA HAVUZLARI : en az 3,4 metre derinliğe sahip olan, yüzme bilen ve su sporlarının atlama ile ilgili branşlarının eğitim, antrenman ve yarışmaları için tasarlanmış havuzlara denir.
 • DEĞİŞKEN DERİNLİKLİ HAVUZLAR : derinlikleri 0,30 mt ile 1,80 mt arasında özel hidrolik mekanizmalarla değiştirilebilen, yüzme bilen kullanıcılar için tasarlanmış havuzlara denir.
 • SU KAYDIRAĞI DÜŞME HAVUZU : derinliği kaydırağın kullanıcıyı düşüreceği bölgede 1,35 metre, geri kalan kısımda da en az 1,00 metre olan eğlence amaçlı havuzlara denir. En az 4 metre * 6 metre ebatlarına sahip olmalıdır.
 • KÜÇÜK HAVUZ : derinliği 1,35 metreden az, yüzey alanı da 100 metrekareden az, kullanıcı sayısının az olduğu, üyelikle girilen özel alanlarda, huzurevlerinde bulunabilen yüzücü olmayanlar havuzlarına denir.
 • TERAPİ HAVUZU : derinliği ve özellikleri tıbbi gereksinimlere göre belirlenen genel anlamda yüzmek ya da eğlence maksatlı değil, tıbbi terapi maksatlı kullanılan havuzlara denir.
 • SICAK KÖPÜK HAVUZU : sıcak su ile birlikte ya da bağımsız olarak içine hava basılan havuzlara denir. Bir sıcak köpük havuzunda aynı anda en fazla 10 kişi bulunabilir. Su sıcaklığı 37 ˚C civarında olur.
 • SINIRLI KULLANIMLI SICAK KÖPÜK HAVUZLARI : kullanıcılarının başka yüzme ya da terapi havuzlarına giriş imkanının olmadığı tipteki sıcak köpük havuzlarıdır. Bu havuzların en az 1,6 m3 su hacmine sahip olması gerekmektedir. En fazla 1 metre derinliğe sahip olabilirler.
 • KOMBİNE KULLANIMLI SICAK KÖPÜK HAVUZLARI : kullanıcılarının  başka yüzme ya da terapi havuzlarına giriş imkanının da olduğu tipteki sıcak köpük havuzlarıdır. Bu havuzların en az 4 m3 su hacmine sahip olması gerekmektedir. En fazla 1 metre derinliğe sahip olabilirler.
 • SICAK SU HAVUZU : 35 ˚C civarında sıcaklığı olan ve yüzme bilmeyenler için tasarlanmış havuzlara denir.
 • HAREKET HAVUZU : en fazla 1,35 metre derinliği olan, yoğun bir kullanıcı frekansı olanve yüzme bilmeyenler için tasarlanmış havuzlara denir.
 • SOĞUK DALMA HAVUZU ( ŞOK HAVUZU ) : 1,10 metre ile 1,35 metre arasında derinliği olan ve en fazla 10 m2 yüzey alanına sahip havuzlardır. Bu havuzların su hacmi 2 m3’ten az ise,  sürekli şebeke suyu dolum hattına bağlanabilir. Havuza dolan şebeke suyu, en azından tek kenardaki bir taşma kanalından kanalizasyona gider. Bu arada suyun sıcaklığı 15  ˚C’yi aşmamalı ve 0,3 mg/lt bis 0,6 mg/lt arası serbest klor oranı sabit tutulmalıdır. 2 m3’ten fazla hacme sahip şok havuzlarının müstakil su hazırlık tesisine bağlı olması gerekmektedir. Su sıcaklığını korumak için soğutucu gerekebilir.
 • AYAK HAVUZLARI : 10-15 cm derinliğe sahip, yüzücülerin ana yüzme veya terapi havuzu güzergahının üzerinde bulunan ve içinden geçmeden ulaşamayacakları şekilde konumlanmış ayak dezenfekte havuzlarıdır. Bunlar sürekli olarak şebeke suyundan beslenmeli ve taşmalı, ya da sürekli tekrar doldurulmalıdır.
 • AYAK TERAPİ HAVUZLARI : 35-45 cm derinliğe sahip havuzlardır. Bunlar sürekli olarak şebeke suyundan beslenmeli ve taşmalıdır. Bu arada suyun sıcaklığı 15 C’yi aşmamalı ve 0,3 mg/lt bis 0,6 mg/lt arası serbest klor oranı sabit tutulmalıdır.
 • SÜS HAVUZLARI : Dekoratif amaçlı havuzlardır. Akar sulu, fıskiyeli, ya da durgun su tipli süs havuzları yapılmaktadır. Alışveriş Merkezlerinde ve Otellerde kapalı ya da açık mekanlarda su perdeli süs havuzları, ağlayan su duvarlı süs havuzları gibi ürünler de mevcuttur. Çağdaş kentlerin park, meydan gibi alanlarında da fıskiyeli, ışıklı süs havuzlarına yer verilmektedir.
 • ÜRETİM HAVUZLARI: Balık üretim havuzu bu tipe bir örnektir.


TAŞMA SİSTEMLİ HAVUZ

Bugün otel havuzları ve halka açık havuzların hemen hepsi istisnasız taşma tekniğine göre inşaa edilmektedir. Özel havuzlarda ise bu oran sürekli artış göstermektedir. İşlem havuz suyunun tüm havuz kenarlarından taşırılması esasına dayanır. Taşan su taşma kanalı, taşma olukları, taşma ana arteri, rezerv depo, filtre ve su hazırlama tesisinden dolaşarak beslemeler yolu ile temizlenmiş olarak havuza geri dönmektedir. Küçük havuzlarda beslemeler yandan veya tabandan, büyük havuzlarda tercihen tabandan yapılmalıdır. Taşan su taşma kanallarına (savaklara) oradan taşma olukları vasıtasıyla taşma ana arterine ve buradan da denge tankına gider. Denge tankına gelen su ise flokulasyon, filtrasyon, ph düzenleme ve klorlama aşamaları ile hazırlanarak tekrar havuza verilir. Kirlilikler direkt olarak suyun yüzeyine ve bunun hemen altındaki katmanlara çıkarlar. Bu kirlilikler üstten taşırılarak kanallar aracılığı ile en kısa yoldan sisteme geri yollanırlar. Sistemin avantajları şöyle sıralanabilir;


1.
Su yüzeyindeki kirlilik en kısa yoldan taşırılarak sistemden uzaklaştırılır.

2.
Mükemmel bir mimari estetik Sağlar.

3.
Yüzme esnasında havuzun duvarları seyri engellemez ve güvenliği artırır.

4.
Havuzda oluşan dalgalar havuz duvarlarına çarparak geri dönmez ve soğrulur, taşma kanalından denge tankına gider. Bu sebeple havuz yüzeyi dalgalı olmaz.

5.
Taşma tekniğine göre dizayn edilmiş havuzların duvarlarında lokal kirlilik meydana gelmez.
Proje aşamasında havuzun tüm detayları tasarımcımız tarafından oluşturulur. Havuzda kullanılması gereken inşa elemanları, denge tankı, su kontrol ve dozaj tesisleri, filtre tesisleri, ısıtıcılar, su atraksiyonları, kimyasallar, aydınlatma, boru lama, elektrik tesisatı, otomasyon ve diğer tüm teknik konularda, yeterli miktar ve kapasite için uzman ekibimiz sizlere en doğru bilgileri verecektir.

SKIMMER SİSTEMLİ HAVUZ
Özel yüzme havuzları için yüzey sıyırıcılı sistem (skimmer tekniği) basit ve ucuz bir çözümdür. Bu sistemde filtre tesisinin emme hattı skimmerlere ve dip emiş hattına bağlanır. Sistemde denge deposu ihtiyacı bulunmamaktadır. Özel yüzme havuzları için geçerli olan UHE-2 şartnameleri her 35 m2 su yüzeyi için 1 adet skimmer yerleştirilmesini istemektedir. Ancak havuzun eni 4.5 metreyi geçtiğinde filtre tesisinin kapasitesine de uygun olarak 2 skimmer hatta havuzun formuna bağlı olarak daha fazla sayıda skimmer yerleştirilir. Bahçe havuzlarında skimmerlere ana rüzgar yönüne ve dip temizleyicinin hortum bağlantısının havuzun her köşesine erişebilir olmasına dikkat edilmelidir. Yeterli sayıdaki besleme nozulları da havuzdaki en mükemmel akışı sağlayacak konumda yerleştirilmelidirler. Özel havuzlar için olan UHE-2 şartnamelerine uyulur. Bu şartnamede her 8-14 m2 için
1 adet besleme nozulu öngörmektedir.

Dursun TOSYOĞLU | Havuz Ustası
www.Berkehavuz.com | +90 535 718 55 16 | info@berkehavuz.com
İçeriğe dön | Ana menüye dön